Is het zogenaamde nieuwe leiderschap voor jullie ook nog zo vaag?

Voelen jullie ook de klem tussen het inspireren van medewerkers en het behalen van harde resultaten?

Hoe kun je eigenlijk de baas zijn als je medewerkers het net zo goed of beter weten?

onderkant

Vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en verbinding

De wereld verandert snel en de complexiteit in organisaties neemt toe.  Nog meer dan ooit doet dit een appèl op het leiderschap van organisaties. Dit vraagt  een andere aanpak met meer aandacht voor eigenaarschap van medewerkers. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, vrijheid en verbinding zijn sleutelbegrippen.

Leiderschapprogramma’s op maat

Met op maat gemaakte programma’s begeleidt Nicolet Faber Advies en Begeleiding leiders en teams om een blijvende omslag te maken in leiderschap en manier van werken. Vraagstukken die aan de orde kunnen komen zijn:  hoe houd je als leidinggevende koers in deze turbulente tijden? Wat betekent dit voor de invulling van je leiderschap?  Hoe neem je je medewerkers mee in noodzakelijke veranderingen?  En hoe geef je medewerkers voldoende ruimte en autonomie met behoud van de resultaten?

Resultaten

  • Gedeelde visie op leiderschap die doorvertaald is naar de organisatie
  • Toename van inzicht in en grip bij leidinggevenden op hun rol in een professionele (kennis) organisatie
  • Verdiepte vaardigheden in aansturen en loslaten, motiveren, confronteren en coachen op resultaat
  • Groei van het zelforganiserend vermogen van team of organisatie
  • Groei van het veranderpotentieel van team of organisatie