Zijn er verschillende (conflicterende) belangen of verschillende beelden zodat jullie er niet meer uitkomen?

Lopen de emoties hoog op bij discussies over de verandering of een complex vraagstuk?

Begint de discussie pas nadat het besluit is genomen?

img-procesbegeleiding2

Procesbegeleiding bij verandering en dialoog

In situaties waar je belangrijke besluiten moet nemen of waarbij je de koers van de komende jaren uit wilt zetten, is het handig om een een externe procesbegeleider in te zetten.  Hiervoor kun je een beroep doen op Nicolet Faber Advies en Begeleiding. Bij procesbegeleiding wordt geen inhoudelijk standpunt ingenomen maar wordt met een mix aan werkvormen het goede gesprek gefaciliteerd met management en medewerkers. De verschillende perspectieven krijgen ruimte en is er aandacht voor de dynamiek van de groep.

Resultaten

  • Ideeën en initiatieven zijn van onderop gestimuleerd waardoor hogere betrokkenheid  medewerkers ontstaat
  • Medewerkers  zien meerwaarde van diverse invalshoeken
  • Gedragen en realistische besluiten
  • Passende oplossingen die ontwikkeld zijn in een proces van co-creatie
  • Groei van innovatiekracht in de organisatie