Is er een slechte sfeer en vallen de resultaten tegen?

Zijn er (onuitgesproken) conflicten in het team?

Zeggen mensen bij het koffieautomaat iets anders dan in het teamoverleg?

img-teamcoaching

Structurele teamontwikkeling en verbetering van teamprestaties

Het is niet eenvoudig om als team optimaal te functioneren. Organisatiebelangen, teambelangen en individuele belangen komen niet altijd overeen. Teamcoaching biedt oplossingen voor bovenstaande vragen of problemen. Het is een effectieve manier om mensen met elkaar in gesprek brengen en samen in de spiegel laten kijken.  Het (soms) onbespreekbare wordt besproken en dilemma’s worden expliciet gemaakt.

 Wanneer

Teamcoaching kan behulpzaam zijn aan de start met een nieuw team waarvan de teamleden elkaar nog niet of niet goed kennen. Of wanneer een bestaand team een nieuwe opdracht of taak te vervullen heeft. Ook is het van toepassing als er problemen zijn in een team, of tussen een team en haar leidinggevende.

Resultaten

 • Verbeterde samenwerking, communicatie en besluitvorming
 • Toename van de samenhang en onderlinge verbinding
 • Zicht op kwaliteiten en de kracht van het team
 • Hogere betrokkenheid medewerkers
 • Hogere klanttevredenheid

Kennismaking

Tijdens een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek met de opdrachtgever verkennen we de coachingsvraag van het team en schetsen we de eerste contouren van een mogelijk teamontwikkelingstraject. Ik licht mijn werkwijze toe en, gebaseerd op dit gesprek maak ik een offerte op maat voor een teamcoachingstraject. Iedere teamcoaching gaat van start met een intake.

Intake

Er zijn diverse manieren denkbaar om te komen tot een teamdiagnose.

 1. TeamQ. Dit is een online meetinstrument voor teams. Het meet hoe teamleden vijftien belangrijke thema’s voor effectieve teams ervaren. Overleg, communicatie en onderlinge omgang, maar ook doelen, resultaten en omgang met klanten. Tezamen geven ze een omvangrijk beeld van waar het team goed in is en waar belangrijke kansen voor ontwikkeling liggen. Door een zorgvuldig gesprek met het team over de TeamQ worden de teamleden eigenaar van het teamontwikkelplan. Bij het bespreken van de resultaten gaat het zowel over de inhoud als de manier waarop dat gebeurt.
 2. Individuele gesprekken met alle teamleden
 3. Een of twee teamgesprekken

Plan van aanpak

Na de intake doe ik een schriftelijk voorstel met daarin een advies en een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Soms is het raadzaam om ook de leidinggevende te coachen om de resultaten na de teamcoaching te waarborgen, of om één of meerdere teamleden individueel te coachen. Dit is afhankelijk van de situatie.

Vervolgtraject

Afhankelijk van de leerdoelen van het team zijn de vervolgstappen zijn voor ieder team anders. Het traject kan bestaan uit een bijeenkomst van drie uur tot meerdere bijeenkomsten. Bij de invulling van de bijeenkomsten kun je denken aan:

 • Workshops op maat voor teams die anders (beter) willen samenwerken met de volgende thema’s: sociale cohesie, rolverdeling en het benutten van kwaliteiten en verschillen; open communicatie; overleg en besluitvorming
 • Aan de slag met Belbin teamrollen
 • Begeleide intervisie: een effectief middel om medewerkers met en van elkaar te laten leren