Is er in jouw organisatie sprake van een lopende verbetering, verandering of vernieuwing van je organisatie? Wil je het enthousiasme hiervoor bevorderen? Wil je bepalen hoe het er precies voor staat? Of hoor je kritische geluiden en ben je nieuwsgierig naar het hele verhaal? Dan kun je gebruik maken van de Verandermonitor.

img-verandermonitor2

Complexe veranderingen

De Verandermonitor is ontwikkeld voor complexe veranderingen die ingrijpen op meerdere aspecten van een organisatie en het werk van mensen. Bijvoorbeeld bij structuurveranderingen, procesverbetering, cultuurverandering en samenwerkingsvraagstukken.

Kern

De kern van de verandermonitor zit in de gezamenlijke bespreking van de uitkomsten van de online vragenlijst en in het ontwikkelen van verbeteracties. De mensen die de vragenlijst invullen gaan met elkaar in gesprek over het veranderingsproces en de veranderstrategie. Aan de orde komt wat er goed gaat, wat er minder goed gaat, waar dat door komt, wat beter kan en welke acties wenselijk zijn. De uitkomsten, de bespreking en de acties vormen samen een bijzonder effectieve combinatie. De verandermonitor helpt u om het doel van de verandering te bereiken.


Activiteiten

Drie activiteiten vormen de kern van de Verandermonitor. Het in kaart brengen van de stand van zaken in een lopende verandering. Het verbeteren van de gesignaleerde knelpunten en het vasthouden en versterken van wat goed gaat.

Werkzame ingrediënten

  • Tijd nemen om te reflecteren tijdens de verandering
  • Gestructureerde gesprekken met alle betrokkenen over wat er echt speelt (onder water kijken, luisteren, doorvragen, ideeen ontwikkelen)
  • Iedereen doet ook mee; ook zij die minder snel van zich laten horen
  • Gedragen en realistisch actieplan dat energie geeft doordat de mensen het zelf bedacht hebben


Interesse?

Neem dan contact op met Nicolet Faber om uw situatie te bespreken.

Voor het werken met de Verandermonitor is certificering een vereiste. Ik ben als gecertificeerde senior adviseur verbonden aan een netwerkorganisatie waarin adviseurs hun kennis en ervaring in het werken met de Verandermonitor delen.