Hoe vitaal is jouw organisatie? Hoe vitaal zijn jouw medewerkers? Hoe vitaler de medewerkers zijn en dus de organisatie, des te wendbaarder, weerbaarder en winstgevender is de organisatie. Organisaties die vitaliteit centraal stellen in de bedrijfsvoering, hebben ca 17% minder verzuim en verloop. Ook de winstgevendheid of financiële gezondheid is ruim 10% hoger dan traditionele organisaties.

img-vitaliteitsapk

Vitaliteits APK

Om in kaart te brengen hoe het gesteld is met de vitaliteit kan de VitaliteitsAPK worden afgenomen. Nicolet Faber Advies en Begeleiding werkt hiervoor samen met “Carrierepoort” die deze scan ontwikkeld heeft. De praktische en wetenschappelijk gevalideerde organisatie- en medewerkerscan meet ondubbelzinnig en onderbouwd de mate van vitaliteit.  Op medewerkersniveau wordt via een online test de bevlogenheid, productiviteit en risico-weerbaarheid (o.a. stressbestendigheid) vanuit de medewerker in kaart gebracht.

Bij organisatievitaliteit gaat het om 4 belangrijke variabelen: structuur, cultuur, energie en performance.


 • Structuur – is de bedrijfsstructuur in lijn met uw producten en met de omgeving van uw bedrijf?
 • Cultuur – wat zijn de heersende normen en waarden, en welk gedrag hoort daarbij? Hoe zou u uw bedrijfscultuur omschrijven? Past die cultuur het beste bij uw beleid en wensen van uw klanten?
 • Energie – Wat is de meest dominante energie van de gehele organisatie, en die van elke afdeling?
  • Ervaart u bijvoorbeeld gelatenheid, met veel cynisme en onderliggende emoties. Vaak gepaard gaande met een hoog verzuim, verloop en burn-outs.
  • Of juist – teveel – comfortabele energie waardoor medewerkers nauwelijks meer initiatief tonen?
  • Is de energie wellicht te duiden als ‘uithollend’, met als belangrijke kenmerken dat er sprake is van eilandjes, disbalans tussen werk en privé en slechte onderlinge communicatie?
  • Of ziet u een prima balans tussen de inzet/betrokkenheid van de medewerkers en de kwaliteit/productiviteit? Ziet u soepel lopende processen, hoge winstgevendheid en groei, innovatie en klinkende resultaten uit uw people surveys?
 • Performance – Hoe is het gesteld met uw winstgevendheid, marge, omzetontwikkeling en ROI per medewerker? Worden de targets in uw bedrijf gehaald en hoe gaat u daar mee om?


Aanpak

Bij de VitaliteitsAPK interviewen we de bestuurders en andere interne belanghebbenden om te onderzoeken hoe zij naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aankijken. Ook creëren we een beeld van de beschikbare stuurinstrumenten, KPI’s, beleidsplannen etc. Alle data uit de interviews en de online test aggregeren we tot een helder, praktisch en cijfermatig onderbouwd management rapport waarmee u verder kunt. Dit bevat tevens ons eerste advies om te komen tot meer vitaliteit en bewustzijn met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. We noemen dat onze roadmap naar een vitale organisatie. In een verbetersessie wordt het rapport besproken en wordt onder begeleiding een verbeterplan opgesteld.

Interesse?

Neem dan contact op met Nicolet Faber om uw situatie te bespreken.

Nicolet Faber Advies en Begeleiding is aangesloten bij het netwerk van HRD adviseurs van Carrierepoort.