Snel een tijdelijke manager nodig
voor een sleutelpositie in de organisatie?

Is de boel vastgelopen?
Op zoek naar een daadkrachtige manager die orde op zaken stelt?

Staat de organisatie voor een cultuuromslag of reorganisatie en
is de benodigde expertise niet in eigen huis beschikbaar?

onderkant

Tijdelijke versterking voor blijvend resultaat

foto-interim-management

Als interim-manager help ik je graag.  Ik ben een energieke daadkrachtig en ervaren (verander)manager. Maak moeilijke vraagstukken helder en hanteerbaar. Op een persoonlijke en professionele wijze bied ik versterking aan team en organisatie. Inzetbaar voor lijnfuncties, project-en programmamanagement en verandermanagement.

 Resultaten

  • Rust, structuur en focus in team/afdeling of organisatie
  • Goed ingewerkt team met gemotiveerde medewerkers
  • Verbetering van de prestaties met blijvend resultaat
  • Structurele oplossing op nieuwe weg

Werkwijze

Alhoewel iedere opdracht anders is en ik altijd maatwerk lever, zijn in er in mijn aanpak wel een aantal vaste stappen.


Vaststelling opdracht

In een persoonlijk gesprek wordt de inhoud van de opdracht vastgesteld. Op basis daarvan wordt een managementovereenkomst vastgesteld. Hierin zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd met heldere (verbeter)doelen en concrete afspraken over wanneer de opdracht gerealiseerd moet zijn.

Plan van aanpak

Vervolgens stel ik een plan van aanpak op en doorloop hiervoor de volgende vragen: wat speelt er (probleemanalyse), wat moet er op korte termijn en op lange termijn gebeuren, wat is daarvoor nodig, en hoe organiseren we dat zo goed mogelijk?

Frequente afstemming

Tijdens de uitvoering van de opdracht vindt frequente afstemming plaats door voortgangbesprekingen. Hierbij kijken we naar de vorderingen ten opzichte van het plan van aanpak, de resultaten die geboekt worden en hoe deze geborgd worden in de organisatie. Bij de afronding wordt een eindrapportage opgesteld waarin de uitgevoerde opdracht wordt samengevat, evenals de bereikte resultaten.

Overdracht

Als interim-manager leg ik een stevige basis voor de verdere ontwikkeling en groei van de afdeling/organisatie. Een zorgvuldige overdracht met mogelijk begeleiding en coaching van de opvolger horen hierbij.